26.09.2019 Tarihli Sınavın Telafisine İlişkin Duyuru


İstanbul’da yaşanan deprem dolayısı ile 26.09.2019 tarihli tıbbi cihaz sınavının tekrarlanması ihtiyacı doğmuştur.
İstanbul’da ikamet etsin veya etmesin, 26.09.2019 tarihli sınava katılım hakkı olup başarısız olan veya sınava katılamayan adaylar için bir defaya mahsus 01.10.2019 tarihinde bir telafi sınavı gerçekleştirilecektir.Telafi sınavına girmeyen adaylar için 26.09.2019 tarihli sınav sonucu geçerli sayılarak kalan sınav haklarından eksilecektir.
26.09.2019 tarihli sınavdan başarılı olan adayların sınavları tekrarlanmayacak, geçerli sayılacaktır.
Depremin olumsuz etkilerine maruz kalan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.