Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapan, teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi veren çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir.

Klinik Destek Elemanı klinik destek faaliyetlerini yürütür.

Klinik Destek Elemanı eğitimini alacak olan kişiler; Mevzuat eğitimi, Tıbbi etik eğitimi, Steril hizmet alanlarında çalışma eğitimi ve Radyasyon güvenliği eğitimi olmak üzere 4 başlıkta eğitim alacaklardır.

Klinik Destek Elemanı Eğitimine Katılabilmek İçin; Yönetmeliğin Ek 4’ünde listelenen lisans veya ön lisans mezuniyet alanlarının herhangi birinden diploma sahibi olmak gerekmektedir.

Diploma, yurt dışındaki üniversiteden alınmışsa denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.

Bu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin  fotokopisi alındığı okuldan, noterden ya da herhangi bir kamu kurumundan “aslı gibidir” onayı taşımak zorundadır.

Onaylı diploma/geçici mezuniyet belgesi ile ıslak imzalı taahhütname,adayın (soyadı değişikliği varsa) soyadı değişikliğini gösteren belge, PDF formatında üniversitenin sistemine yüklenmeli, matbu hali ise; SEİS ve TÜMDEF Adi Ortaklığı Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Sokak 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine gönderilmelidir.

Hızlı Başvuru

   Yönetmelikte belirlenen Klinik Destek Elemanı olarak çalışması uygun görülen lisans ve önlisans bölümleri listesi; 

LİSANS: ÖN LİSANS:
 Bilgisayar Mühendisliği.  Ağız ve Diş Sağlığı.
 Bilişim Sistemleri Mühendisliği.  Ameliyathane Hizmetleri.
 Biyokimya.  Anestezi.
 Biyoloji.  Bilgisayar Operatörlüğü.
 Biyomedikal Mühendisliği.  Bilgisayar Programcılığı.
Biyomühendislik.  Bilgisayar Teknolojisi.
 Biyoteknoloji.  Biyomedikal Bilimler.
 Diş Hekimliği.  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi.
 Ebelik.  Çevre Sağlığı.
 Eczacılık.  Diş Protez Teknolojisi.
 Elektrik Mühendisliği.  Diyaliz.
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği.  Eczane Hizmetleri.
 Elektronik Mühendisliği.  Elektrik.
 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.  Elektrik Cihaz Teknolojisi.
Endüstri Mühendisliği.  Elektronik Teknolojisi.
 Ergoterapi.  Elektronörofizyoloji.
 Fizik.  Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon.
 Fizik Mühendisliği.  Evde Hasta Bakımı.
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.  Fizyoterapi.
 Genetik ve Biyoinformatik.  İlk ve Acil Yardım.
Genetik ve Biyomühendislik.  Kimya Teknolojisi.
 Hemşirelik.  Laborant ve Veteriner Sağlık.
Kimya.  Laboratuvar Teknolojisi.
 Kimya Mühendisliği.  Makine.
Kontrol Mühendisliği.  Mekatronik.
Makine Mühendisliği.  Metalürji.
Malzeme Mühendisliği.  Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği.
 Mekatronik Mühendisliği  Nükleer Tıp Teknikleri.
 Metalürji Mühendisliği.  Odyometri.
 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği.  Optisyenlik.
Moleküler Biyoloji ve Genetik.  Ortopedik Protez ve Ortez.
Odyoloji.  Patoloji Laboratuvar Teknikleri.
 Sağlık İdaresi.  Perfüzyon Teknikleri.
 Sağlık Kurumları İşletmeciliği.  Radyoterapi.
 Sağlık Kurumları Yöneticiliği.  Sağlık Kurumları İşletmeciliği.
 Sağlık Memurluğu.  Sağlık Teknikerliği.
Sağlık Yönetimi.  Sosyal Hizmetler.
Sistem Mühendisliği.  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik.
 Sosyal Hizmetler.  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri.
Tıp.  Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama.
Tıp Mühendisliği.  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri.
Yazılım Mühendisliği. Yaşlı Bakımı.