Satış merkezindeki cihazların satış ve tanıtımını yapan çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir. Satış merkezlerinde en az bir tane satış ve tanıtım elemanı bulunur.
Satış ve Tanıtım Elemanı eğitimini alacak olan kişiler; Mevzuat eğitimi, Tıbbi etik eğitimi olmak üzere 2 başlıkta eğitim alacaklardır.
Satış ve Tanıtım Elemanı Eğitimine Katılabilmek İçin; En az ön lisans seviyesinde diploma sahibi olmak gerekmektedir. 
Diploma, yurt içi üniversitelerin en az 2 yıllık lisans seviyesindeki bölümlerine ait ya da yurt dışındaki üniversitelerin önlisans seviyesinde bir bölümünden alınmalıdır, denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.
Onaylı diploma/geçici mezuniyet belgesi ile ıslak imzalı taahhütname,adayın (soyadı değişikliği varsa) soyadı değişikliğini gösteren belge, PDF formatında üniversitenin sistemine yüklenmeli, matbu hali ise; SEİS ve TÜMDEF Adi Ortaklığı Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Sokak 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine gönderilmelidir.