Satış merkezindeki cihazların satış ve tanıtımını yapan çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir. Satış merkezlerinde en az bir tane satış ve tanıtım elemanı bulunur.
Satış ve Tanıtım Elemanı eğitimini alacak olan kişiler; Mevzuat eğitimi, Tıbbi etik eğitimi olmak üzere 2 başlıkta eğitim alacaklardır.
Satış ve Tanıtım Elemanı Eğitimine Katılabilmek İçin; En az ön lisans seviyesinde diploma sahibi olmak gerekmektedir. 
Diploma, yurt içi üniversitelerin en az 2 yıllık ön lisans seviyesindeki bölümlerine ait ya da yurt dışındaki üniversitelerin en az 2 yıllık ön lisans seviyesinde bir bölümünden alınmalıdır, Yurt dışından alınan diplomaların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.
Bu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi alındığı okuldan, noterden ya da herhangi bir kamu kurumundan “aslı gibidir” onayı taşımak zorundadır.
Onaylı diploma/geçici mezuniyet belgesi ile ıslak imzalı taahhütname,adayın (soyadı değişikliği varsa) soyadı değişikliğini gösteren belge, PDF formatında üniversitenin sistemine yüklenmeli, matbu hali ise; SEİS ve TÜMDEF Adi Ortaklığı Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Sokak 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine gönderilmelidir.