Satış merkezlerindeki faaliyetlerden işleteni ile birlikte sorumlu olan ve çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir.

Sorumlu Müdür birden fazla satış merkezinde görev yapamaz. Ancak aynı ilçe sınırları içerisinde açılacak şubeler için ayrı bir sorumlu müdür şartı aranmaz.

Satış Merkezinde bir Sorumlu Müdür bulunur.

Sorumlu Müdür eğitimini alacak olan kişiler; Mevzuat eğitimi, Tıbbi etik eğitimi, Steril hizmet alanlarında çalışma eğitimi ve Radyasyon güvenliği eğitimi olmak üzere 4 başlıkta eğitim alacaklardır.

Sorumlu Müdür Eğitimine Katılabilmek İçin;  En az lisans seviyesinde diploma sahibi olmak gerekmektedir.

Diploma, yurt içi üniversitelerin en az 4 yıllık lisans seviyesindeki bölümlerine ait ya da yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık lisans seviyesinde bir bölümünden alınmalıdır. Yurt dışından alınan diplomaların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.

“Hızlı Başvuru” butonu tıklanarak kayıt oluşturmalı,başvurulmak istenen eğitim alanı(Sorumlu müdür,satış ve tanıtım elemanı,klinik destek elemanı) seçilerek   e-devletten alınan mezuniyet belgesi, diploma fotokopisi ve taahhütname yüklenmelidir. Başvuru aşamasında yüklenilen evraklar matbu olarak  “Mustafa Kemal Mah. 2141. Sokak No: 11/12 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilmelidir.

Eğitime başlamak için gerekli şartları taşıdığınız halde eğitime başlangıç sms’i almadıysanız, eğitim linki aşağıdaki gibidir.

http://www.sausemlms.sakarya.edu.tr