Satış merkezlerindeki faaliyetlerden işleteni ile birlikte sorumlu olan ve çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir.

Sorumlu Müdür birden fazla satış merkezinde görev yapamaz. Ancak aynı ilçe sınırları içerisinde açılacak şubeler için ayrı bir sorumlu müdür şartı aranmaz.

Satış Merkezinde bir Sorumlu Müdür bulunur.

Sorumlu Müdür eğitimini alacak olan kişiler; Mevzuat eğitimi, Tıbbi etik eğitimi, Steril hizmet alanlarında çalışma eğitimi ve Radyasyon güvenliği eğitimi olmak üzere 4 başlıkta eğitim alacaklardır.

Sorumlu Müdür Eğitimine Katılabilmek İçin;  En az lisans seviyesinde diploma sahibi olmak gerekmektedir.

Diploma, yurt içi üniversitelerin en az 4 yıllık lisans seviyesindeki bölümlerine ait ya da yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık lisans seviyesinde bir bölümünden alınmalıdır. Yurt dışından alınan diplomaların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.

Bu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin  fotokopisi alındığı okuldan, noterden ya da herhangi bir kamu kurumundan “aslı gibidir” onayı taşımak zorundadır.

Onaylı diploma/geçici mezuniyet belgesi ile ıslak imzalı taahhütname, adayın (soyadı değişikliği varsa) soyadı değişikliğini gösteren belge, PDF formatında üniversitenin sistemine yüklenmeli, matbu hali ise; SEİS ve TÜMDEF Adi Ortaklığı Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Sokak 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine gönderilmelidir.