Eğitim Sürecinde İzlenecek Yol

1-) Eğitim sürecinin başladığına dair SMS ile bilgilendirme

 • Hızlı Başvuru” butonu tıklanarak kayıt oluşturmalı,başvurulmak istenen eğitim alanı(Sorumlu müdür,satış ve tanıtım elemanı,klinik destek elemanı) seçilerek e-devletten alınan mezuniyet belgesi, diploma fotokopisi ve taahhütname yüklenmelidir. Başvuru aşamasında yüklenilen evraklar matbu olarak  “Mustafa Kemal Mah. 2141. Sokak No: 11/12 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilmelidir. eğitim başvurusu gerçekleştirilerek eğitim ücretinin yatırılması halinde adayların eğitimleri açılacaktır. Eğitimi açılan adaylara sms ile bilgilendirme yapılacaktır.

2- Eğitim ücretinin ödenmesi

 • Eğitimlere ücret ödeme işlemi tamamlandıktan sonra başlanabilmektedir. Ödeme yapılırken dekontun açıklama kısmına  “öncelikle” adayın TC kimlik numarası, ad ve soyadı doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. Bu işlem, ödemenin hangi adaya ait olduğu bilgisini edinmek açısından önem arz etmektedir. 
 • Yeterlilik belgeleri bireyseldir. Dolayısı ile ücretlendirme, belgenin verileceği kişinin TC Kimlik numarası ile ilişkilendirilmiştir.
 • Bir şirketten  birden çok kişi için başvuru yapılacaksa ödemenin ayrı ayrı ve  TC kimlik numaraları ile  yapılması gerekmektedir.

Eğitim ücretleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın

3-Eğitimin tamamlanması ve sınava giriş yapılması

 • Sınava giriş yapılabilmesi için kursiyerlerin kendi meslek gruplarına göre internet üzerinden sunulan eğitim içeriklerini, ilgili sınav tarihi için belirtilen eğitimi tamamlama tarihine kadar bitirmiş olmaları gerekmektedir.
 • Devam şartını karşılayamamış adaylar mevcut 3 sınav hakkından eksilme olmaksızın, devam şartını sağladıktan sonra diledikleri tarihteki sınava katılım sağlayabileceklerdir.
 • Eğitimini tamamlamış olan her kursiyer sınava katılma hakkını elde eder. Eğitimi tamamlamak için eğitim içeriğinin tamamı en az bir defa baştan sona kadar takip edilmelidir. Eğitim sayfasında bulunan eğitim yüzdeleri, “eğitime başlanmadı” gibi bilgiler önem arz etmemektedir. Bu tür teknik detayları dikkate almayınız.
 • Sınavlar sınava girecek kişi sayısının yeterli olduğu durumlarda 4-6 haftada bir tekrarlanacaktır. Sınav tarihinden bir gün önce SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda  duyurular kısmından, güncel sınav tarihlerinin takibi yapılabilmektedir.
 • Sınavlar, Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden (http://www.sausemlms.sakarya.edu.tr) online olarak uygulanacaktır.
 • Sonuçlar,sınav tarihinden sonraki bir hafta içerisinde, adaylara kayıtlı cep telefonları üzerinden SMS ile bildirilecektir.

Sınav hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

4- Sınav sonucu

 • Sınavlardan 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar, yeterlilik belgesi (sertifika) almaya hak kazanırlar. Yeterlilik belgesi almak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuru yapılmalıdır.
 • Sınavlardan başarısız  olunması durumunda adaylar, kalan sınav haklarını kullanabilirler. Ödenmiş olan eğitim ücretine karşılık her adaya 1 sınav ve 2 bütünleme sınavı hakkı tanınmaktadır. Sınava katılım sağlanmaması durumunda sınav hakkı kaybolmayacaktır. Sınavdan 3 defa başarısız olan adaylar eğitim ücretini ödeyerek eğitimi yeniden almalıdır.