Eğitim Sürecinde İzlenecek Yol

Eğitim ve Sınava Katılım

  • Sınava giriş yapılabilmesi için kursiyerlerin kendi meslek gruplarına göre internet üzerinden sunulan eğitim içeriklerini, ilgili sınav tarihi için belirtilen eğitimi tamamlama tarihine kadar bitirmiş olmaları gerekmektedir.
  • Eğitimleri açılmasına rağmen ilgili dönemde devam şartını karşılayamamış kişilerin başvuruları iptal edilecektir. Ders devam bilgileri üniversite tarafından, sistemleri üzerinden takip edilerek devam zorunluluğu için gerekli uyarılar yapılacaktır. Kişilere, eğitimi tamamlamaları halinde, müteakip 2 sınav hakkı tanınmaktadır. Arka arkaya 2 sınava da katılım sağlamayan ya da başarılı olamayan kişilerin başvuruları iptal edilecektir.
  • Eğitimini tamamlamış olan her kursiyer sınava katılma hakkını elde eder. Eğitimi tamamlamak için eğitim içeriğinin tamamı en az bir defa baştan sona kadar takip edilmelidir. 
  • Sınavlar sınava girecek kişi sayısının yeterli olduğu durumlarda 4-6 haftada bir tekrarlanacaktır. Sınav tarihinden bir gün önce , sınav hakkı elde eden adaylara SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda  duyurular kısmından, güncel sınav tarihlerinin takibi yapılabilmektedir.
  • Sınavlar, Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden ( https://uzep.sakarya.edu.tr/exam )online olarak uygulanacak, sınav saatleri ve kullanıcı bilgileri adaylara SMS ile gönderilecektir.
  • Sonuçlar, sınav tarihinden sonraki bir hafta içerisinde, adaylara kayıtlı cep telefonları üzerinden SMS ile bildirilecektir.

Sınav hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

Sınav Sonrası İşlemler

  • Sınavlardan 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar, yeterlilik belgesi (sertifika) almaya hak kazanırlar. Yeterlilik belgesi almak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru yapılmalıdır.
  • Ödenmiş olan eğitim ücretine karşılık her adaya , eğitimi tamamlamalarına müteakiben ,arka arkaya 2 sınav hakkı tanınmaktadır. Sınava katılım sağlanmaması durumunda sınav hakkı eksilecektir. Sınavlardan başarılı olamayan ya da 2 sınava da katılım sağlamayan adayların başvuruları iptal edilecektir.
  • Başvuruları iptal edilen kişiler, ilgili alanda yeniden başvuru yaparak, başvuru onayını takip etmeli, başvurunun onaylanması halinde ise eğitim ve sınav ücretini yeniden yatırarak eğitim SMS i beklemelidir.