Biz Kimiz?

T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kamu hizmeti veren özel bütçeli tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumudur. Ülkemizde ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerle ilgili yetkili otorite olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun temel misyonu; İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici politikalar geliştirerek ve uygulayarak insan sağlığına hizmet etmektir.

Kurumun vizyonu ise; sağlığa odaklı, bilimselliği esas alan, mükemmelliği hedefleyen, uluslararası alanda öncü ve referans kurum olmaktır.
Kurumun temel ilke ve değerleri; bilimsellik, şeffaflık, dürüstlük, adalet, kaliteli hizmet, çalışkanlık, sorumluluk, öz eleştiri, saygınlık ve insana değer vermektir.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Tıbbi Cihaz sektöründe hizmet vermekte olan şirketlerin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, sürdürülebilir bir ilerleme ortamında gelişmelerini desteklemek ve ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla 1 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.  TİSK üyesi olan ve  “Türkiye” adını kullanma iznini alan “SEİS”, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve Sağlık Endüstrisi alanında yer alan firmaların işveren sıfatı ile üye olabilecekleri, ülke çapında faaliyet gösteren bir işveren sendikasıdır.

Yoğun disiplinler arası bilgi gerektiren ileri teknoloji içeriğine sahip olan Tıbbi cihaz sektöründeki şirketlerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik uzmanlaşmış bir çalışma grubuna duyulan ihtiyaçtan doğan SEİS, sağlık, sanayi ve teknoloji politikalarına yönelik çalışmalar yürütmekte ve sektörümüzü ilgilendiren konularda, çalıştaylara katılarak, strateji geliştirme ve eylem planı hazırlama faaliyetlerinde bulunarak sektör temsilcisi görevini kamu ile sektör arasında köprü olarak gerçekleştirmektedir.

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF)

Tıbbi cihaz sektöründe örgütlenme çalışmaları, 1991 yılında Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği kurulması ile başlamış, bir yıl sonra Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği kurulmasıyla devam etmiş;

Derneklerin ülke çapında yaygınlaşması sonucu, 9 Eylül 2004 tarihinde “TÜMDEF” kısaltması ile “TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU”  resmen kurulmuş, 11 Nisan 2007 tarihinde federasyonun ismi  “TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU” olarak değiştirilmiş ve bugün 6 dernek ve 1000 e yakın sektörel firma üyeliği ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Federasyon olarak Misyonumuz Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Dernekleri’ ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek; kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışmaktır.

Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi (TCESİS)

Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi Tıbbi Cihaz Satış Tanıtım ve Reklam Yönetmeliğinin gerektirdiği eğitimlerin verildiği sistemdir. TCESİS kapsamında aldıkları eğitim sonucunda sınavdan başarılı olan kişiler başvurdukları alana göre Sorumlu Müdür, Satış Tanıtım Elemanı ya da Klinik Destek Elemanı olarak belge  almaktadır.
Yönetmelik gereği, Tıbbi Cihaz Şirketlerinin en az bir sorumlu müdür ve bir satış tanıtım elemanı bulundurarak Satış Merkezi olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Satış Merkezi olarak yetkilendirilen şirketlerin, SGK ile sözleşme yaparak MEDULA sistemine entegrasyonu için çalışmalarımız sonuca yaklaşmıştır.

  • SEİS ve TÜMDEF’in birlikte yürüttüğü TCESİS kapsamında başvurular ve eğitimler ile ilgili soruları birincil ağızdan cevaplayabilmek için bir çağrı merkezi kuruldu,
  • TİTCK’nın belirlediği eğitim içerikleri hazırlanarak eğitim materyalleri oluşturuldu,
  • Bu eğitim içerikleri, uzaktan eğitim modüllerine aktarıldı,
  • Gazi ve Sakarya Üniversitelerinin altyapısı kullanılarak eğitimlerin uzaktan verilmesi sağlandı.

1300 soruluk bir sınav soru bankası hazırlandı ve uzaktan eğitim sistemlerine aktarılarak bugüne kadar uzaktan 14 sınav yapıldı.Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi’ne bugüne kadar, 36.346 kişi başvurmuş, bunların 17.839 diplomaları ile başvururken, 18.507’si Geçici Maddeden yararlanmıştır. Geçici Maddeden yararlananlar için TİTCK personelinden oluşan komisyonlar 15 Kasım 2015 tarihine kadar başvuru dosyalarını inceledi.

48.319 kişi eğitimleri almış, 46.677 kişi  belge almaya hak kazanmış ve toplamda 80.608 sertifika verilmiştir. Sorumlu Müdür olarak sertifika sahibi 23.491 kişi bulunurken, Satış ve Tanıtım elemanı olarak 37.924 kişi ve Klinik Destek Elemanı olarak 19.193 kişi  belge sahibi oldu.Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi ile sektörümüzün istihdam kapasitesi ve insan kaynağı profili demografik ve sosyal olarak netleşti. Sektörün tanımlı bir profesyonel kadrosu oluştu. Şirketlerin SGK ile sözleşme yapmasının ve MEDULA entegrasyonu ile doğrudan ödeme almasının önü açıldı. SUT Ek-3C4 listesinde yer alan şeker stripi dahil yaklaşık 115 kalem ürünün de MEDULA sistemine dahil edilerek  medikal marketlerde satışının gerçekleştirilmesi de SGK ile yapılacak sözleşme metnine dahil edildi.