Sertifika Sürecinde İzlenecek Yol

TİTCK tarafından düzenlenecek olan Yeterlilik Belgelerini alabilmek için;

* TCESİS üzerinden Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı ve/veya Klinik Destek Elemanı başvurunuzu yapılması,
* Eğitimleri tamamlayıp, başvurulan mesleklere ait  sınav(lar)a girilmesi ve geçer not alınması gerekmektedir.
* Sınavlardan geçer not alanlar  kurum tarafından yayınlanan klavuza uygun olarak TİTCK’ya  başvuru yapmalıdır.

Başvuru aşamaları sırası ile aşağıdaki gibidir.

1.“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin KılavuzYalnızca EK-8 Yeterlilik Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği doldurularak imzalandıktan sonra belge jpg olarak taratılır.

2.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu başvuru ekranlarına yeterlilik başvurusu yaparken sistemden indirerek imzalanıp tekrar sisteme yüklenen PDF dosyalarına zorunlu format  getirilmiştir. Sisteme eklenen PDF dosyalarının kelime araması yapılabilir (text searchable/readable)  formatta olması gerekmektedir.

Bunun için,  jpg veya pdf olarak taranan ek-8 dilekçesi daha sonra https://convertio.co/tr/ocr/ veya ona benzer bir OCR yazılımı ile searchable pdf formatına dönüştürülmelidir.

*Karakter tanıma işlemi sırasında el ile doldurulan bölümlerde bozulma meydana gelmektedir. Ancak Bilgi İşlem Birimi el ile yazılan yazıların bozuk çıkmasının başvuru aşamasında bir sıkıntı yaratmayacağını belirtmiştir.
3. Başvuru formunun altında bulunan döküman ekle butonu tıklanarak, uygun pdf formatına getirilen ek-8 dilekçesi kaydet butonu tıklanıp sisteme yüklenmelidir.

*Başvuru ekranına, belge almak üzere başvuran kişinin TC Kimlik numarası, ad soyad bilgileri, güncel iletişim bilgileri ve adres  yazılarak başvurduğunuz meslekler (Sorumlu Müdür, Satış Tanıtım Elemanı ve/ya Klinik Destek Elemanı)  seçilir.

*Bu bilgiler Kimlik Numarası sisteme girilen (belge alacak olan)  kişiye ait olmalıdır.

* Başarılı olunan her alan (sorumlu müdür,satış tanıtım elemanı,klinik destek elemanı) için ayrı ek-8 dilekçesi ile başvuru yapılarak farklı ödeme referans numaraları alınır.

*Başvuru formunda bulunan sayı ve e-takip numarası bölümleri boş bırakılmalıdır.

4.İşlem sonucunda, adayın başvuru formunda belirttiği mail adresine TİTCK tarafından bir e-posta gelecektir. Bu e-postada ve başvuru ekranında görülen ücreti başvurunuzdan itibaren 10 gün içinde Ödeme Referans No belirtilerek Halk Bank Şubelerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına ödeme yapılmalıdır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, yeterlilik belgesi başvurusu için evrak gönderilmesine gerek yoktur. Ödeme referans numarası ile ödeme gerçekleştirildiğinde işlem tamamlanır.

TCESİS’ ten eğitime başvurmadan ve  sınavdan geçer not almadan bu işlemlerin yapılması anlamlı değildir.

Sertifikanın teslim alınması

  • Belge almaya hak kazanan kişilerin belgeleri il sağlık müdürlüklerine teslim edilmektedir.

  • Sertifikalar (SM, STE ve KDE  Belgeleri) il sağlık müdürlüklerinden teslim alınacağı için TCESİS aday işlemleri paneli/ adres bilgilerim kısmında yer alan il bilgisi doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. 
  • Sertifikalar, il sağlık müdürlüklerinden adayın kendisi veya adayın vekalet verdiği kişi tarafından teslim alınabilmektedir.
  • Sertifikası il sağlık müdürlüğüne gelen adayların yeterlilik başvuru ücretlerinin ödenip ödenmediğine bakılır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılan ödeme listesinde olması halinde sertifika teslimi gerçekleştirilir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen ödeme listesinde olmayıp ödeme dekontu ile gelen adaylara da sertifikaları teslim edilir.
  • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adresi: Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:5 Fatih/İSTANBUL (Biyomedikal Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü)
  • Ankara İl Sağlık Müdürlüğü adresi: Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/ANKARA (Biyomedikal Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü)