Satış merkezlerindeki faaliyetlerden işleteni ile birlikte sorumlu olan ve çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir.

Sorumlu Müdür birden fazla satış merkezinde görev yapamaz. Ancak aynı ilçe sınırları içerisinde açılacak şubeler için ayrı bir sorumlu müdür şartı aranmaz.

Satış Merkezinde bir Sorumlu Müdür bulunur.

Sorumlu Müdür sınav başvurusunda bulunan adaylar; Mevzuat, Tıbbi Etik, Steril Hizmet Alanlarında Çalışma ve Radyasyon Güvenliği eğitimi olmak üzere 4 dersten sorumludurlar.

Sorumlu Müdür eğitimine başvuru için;  Adayın en az lisans seviyesinde diploma sahibi olması veya Satış ve Tanıtım Elemanı ya da Klinik Destek Elemanı Yeterlilik Belgeleri ile en az 4 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Diploma, yurt içi üniversitelerin en az 4 yıllık lisans seviyesindeki bölümlerine ait ya da yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık lisans seviyesinde bir bölümünden alınmalıdır. Yurt dışındaki mezuniyetlerde YÖK’den alınacak karekodlu yükseköğrenim diploma denklik belgesi ile başvuru yapılmalıdır.

Lisans diploması ile yapılacak başvuru işlemlerinin aşağıda açıklandığı şekilde yapılması gerekmektedir:

  1. https://tcesis.sakarya.edu.tr/HizliBasvuru.aspx adresinden kimlik ve iletişim bilgileri ile kayıt oluşturulur.
  2.  SAÜSEM tarafından mail olarak gönderilen kullanıcı bilgileri ile aday işlemleri paneline giriş yapılarak seçilecek başvuru alanı için “Başvuru Yap” butonu tıklanır. Gelecek form üzerine mezuniyet bilgileri yazılarak başvuru evrakları olan e-Devlet mezun belgesi VE diploma/transkript/geçici mezuniyet belgesinden biri .pdf formatında yüklenir. Yükleme alanının hemen altında bulunan taahhütname metni onay kutucuğu işaretlenir ve “başvuru tamamla” butonu tıklanır. Bu şekilde başvuru işlemi tamamlanmış olur.
  3. -Eğitimin açılabilmesi için son aşama olarak başvurusu onaylanan aday eğitim ve sınav ücretini ödemeli ve tcesis.org/duyurular bölümünde ilan edilen eğitim başlangıç tarihinde gelecek olan eğitim bilgilendirme mesajını beklemelidir.
  4. Adaylar başvuru değerlendirme sonucunu aday işlemleri panelinden görüntüleyebilirler.

 

STE/KDE görev süresine göre  Sorumlu Müdür alanına yapılan Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belgesi Eğitim Başvuruları aşağıda açıklandığı şekilde yapılmalıdır:

  1.  https://tcesis.sakarya.edu.tr/HizliBasvuru.aspx adresinden kimlik ve iletişim bilgileri ile kayıt oluşturulur.
  2. SAÜSEM tarafından mail olarak gönderilen kullanıcı bilgileri ile aday işlemleri paneline giriş yapılarak seçilecek başvuru alanı için “Başvuru Yap” butonu tıklanır.
  3. Başvuru evrakı olan İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerinden alınan görev süresi belirten resmi yazı .pdf formatında yüklenir.
  4. Yükleme alanının hemen altında bulunan taahhütname metni onay kutucuğu işaretlenir ve “başvuru tamamla” butonu tıklanır. Bu şekilde başvuru işlemi tamamlanmış olur.
  5. Eğitimin açılabilmesi için son aşama olarak başvurusu onaylanan aday eğitim ve sınav ücretini ödemeli ve ana sayfada bulunan duyurular  bölümünde ilan edilen eğitim başlangıç tarihinde gelecek olan eğitim bilgilendirme mesajını beklemelidir.