Başvuru Sürecinde İzlenecek Yol

1- Başvuru

  • Online başvuru paneli her zaman açıktır.Dolayısı ile duyurularda yapılacak sınav duyurusunu vs. beklemeksizin adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler.
  • Aşağıdaki başvuru butonu tıklanmalıdır ve gelen başvuru formu doldurularak  “kayıt ol” butonuna basılmalıdır.

2- Aday İşlemleri paneline giriş

  • Kayıt ol butonuna basıldıktan sonra kullanıcı adı olarak TC kimlik numarası; şifre olarak TC kimlik numarasının ilk 5 rakamı yazılarak giriş yapılmaktadır.

3-Diploma ve Taahhütnameyi yükleme

  • İlk olarak onaylı diplomanızı sisteme yükleyin ardından taahhütnameyi yüklemeniz için sistem sizi yönlendirecektir.
  • Diplomanın yerine e-devlette yer alan kare kodlu mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir. Fakat e-devlet mezun belgesinde bölüm derecesi (önlisans/lisans/yükseklisans vs) görülmediğinden e-devlet çıktısına ek olarak diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi gönderilmelidir. E-devletten alınan mezuniyet belgesinde noter onayı aranmamaktadır.

4- Başvuru evraklarını adrese postalanması ve başvurunun tamamlanması

  • Başvurular sistem üzerinden yaptıldıktan sonra başvuru evrakları (varsa soyadı değişikliğini gösteren belge, aslı gibidir onaylı diploma ve ıslak imzalı taahhütname),  eğitimden önce SEİS ve TÜMDEF Adi Ortaklığı Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sok No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA/TÜRKİYE adresine gönderilmelidir. Evraklar belirtilen adrese gönderildiğinde başvuru tamamlanmış olacaktır.
  • Başvurular bireyseldir. Şirket adına hazırlanan dosyalarda kişilerin dokümanlarının birbirine karışmayacak şekilde ayrı ayrı dosyalanarak gönderilmesi, üniversitelerin sistemine bireysel mail adreslerinin yazılması,  yatırılan ücretlerin tek tek kimlik numaralarını belirterek yatırılması gerekmektedir.
  • Başvuru evrakları elden veya posta yolu ile belirtilen adrese teslim edilebilir.
  • Başvurunun hemen sonrasında başvuru alanlarına uygun ödeme yapılmalıdır. Aksi halde adayların eğitimleri açılmayacaktır.
  • Eğitim ücretini ödeyen adaylar , faturalarının firma adına kesilmesini tercih etmeleri durumunda http://tcesis.org/ucretlendirme/faturalandirma/  adresinde bulunan fatura talep formunu  doldurarak  ivedi şekilde göndermelidir.